วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ผลการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 

  ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ผลการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560  
 
 
   
  คำชี้แจง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560  
 
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบพิเศษ ตรวจร่างกาย และสอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  
 
 
   
  เอกสารการกรอกข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์  
 
 
   
  ใบคำแนะนำในการเข้ารับการทดสอบพิเศษ วันจันทร์ที่ 15 พ.ค. 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลอากาศ  
 
 
   
  ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมการแพทย์ทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2560  
 
 
   

 

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น