วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
 

  หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล  
 
 
   
  ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561  
 
 
   
  คำชี้แจง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2561  
 
 
   
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาควิชาการ  
 
 
   
  ระเบียบการรับสมัครและวิธีการรับสมัคร เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา 2561  
 
 
   

 

 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น