ประชาสัมพันธ์

ผลการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผลการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2562
ใบคำแนะนำในการเข้ารับการทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ใบคำแนะนำในการเข้ารับการทดสอบความถนัด วิภาววิสัยและจิตวิทยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจร่างกาย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน การเตรียมเอกสารหลักฐานการสมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดการตรวจร่างกาย การตรวจหลักฐานการสมัคร และการสอบสัมภาษณ์
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562