ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
1 ก.พ. 62 - 19 เม.ย. 62

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
1 ก.พ. 62 - 22 เม.ย. 62
ชำระที่ ธ.กรุงไทย และตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

กรณีชำระเงินในวันที่
1 ก.พ. 62 - 31 มี.ค. 62
สามารถพิมพ์ใบสมัครได้
ในวันจันทร์ถัดไป
และกรณีชำระเงินในวันที่
1 เม.ย. 62 - 22 เม.ย. 62
สามารถพิมพ์ใบสมัครได้
วันถัดไปหลังชำระเงินแล้ว

  ข้อควรระวัง
  1. ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้จากระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2562 หรืออ่านรายละเอียดในหน้าสารพันปัญหา คลิก

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **