ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัครและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
1 ก.พ. 63 - 17 เม.ย. 63

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
1 ก.พ. 63 - 20 เม.ย. 63
ชำระที่ ธ.กรุงไทย หรือ ระบบ Internet payment (KTB netbank / Krungthai Next)
และตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

สามารถพิมพ์ใบสมัครได้
ในวันถัดไปหลังชำระค่าสมัคร

  ข้อควรระวัง
  1. ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครได้จากระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563 หรืออ่านรายละเอียดในหน้าสารพันปัญหา คลิก

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **